Įgyvendinti projektai

2006 – 2009 metais išnagrinėtas aukštųjų mokyklų teisinis statusas leido suformuluoti aukštųjų mokyklų ūkinės autonomijos, kaip sąlygos konkurencijai atsirasti, įgyvendinimo planą. Planas buvo pateiktas plačiai diskusijai, susilaukė palaikymo ir buvo didele dalimi įgyvendintas priimant 2009 04 30 LR Mokslo ir studijų įstatymą. Plačiau – archyve.